Başarısını, paydaşlarının başarısı ile özdeş gören, hazır çözümler sunarak değil, birlikte çözüm üreterek sürdürülebilirliği hedefleyen maksimizasyon değil optimizasyon esaslı çalışmayı önceleyen” müşteriden öte müttefik” anlayışına sahip olan Enderun Kurumsal Danışmanlık hizmet verdiği kuruluşların mevcut yapılarını güçlendirip geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlama motivasyonu ile çalışmaktadır.