Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlığı ISO/IEC 17025

Laboratuvar akreditasyonu, belirlenmiş parametrelere göre laboratuvarın yetkinlik ve yeterliliğinin belirlenmesi ve belgelenmesidir. Akreditasyon, laboratuvar hizmeti alan içindoğru ve güvenilir sonuç”  anlamı taşırken hizmeti sunan için ise “hizmet kalitesinin güvencesinin” kanıtıdır.

Akredite edilmiş laboratuvar; yüksek kalite standartlarına ulaşma konusunda kararlı, yeterli, doğru, güvenilir ve geçerli teknik sonuçların üretildiği, çalışanların yüksek kalite hedeflerine odaklandıkları anlamını taşımaktadır.

Hizmet Kapsamı

Enderun Kurumsal Danışmanlık olarak özellikle uzmanlaştığımız;

  • Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
  • Su Laboratuvarı
  • Atık su Laboratuvarı
  • Çevre Analiz Laboratuvarı

ISO/IEC 17025 Akreditasyon Danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda;

  • Deney personelinin niteliği ve yetkinliği
  • Deney ve ölçme ekipmanlarının mevcut durumu ve kalibrasyonları
  • Numune alma metotlarının uygunluğu
  • Deney metotlarının uygunluğu
  • Ölçüm standartlarının ulusal ve uluslararası olarak izlenebilirliği
  • Ham veri kaydı ve raporlama sitemi

akreditasyon şartlarının yerine getirilmesine rehberlik etmektedir.