Sürdürülebilir Eylem Planları

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı mevcut enerji durumunun ortaya konulması ile 2 temel unsura yönelik hazırlanmaktadır. Bu iki temel unsur;

 • Enerji Verimliliği ve Yönetimi
 • Sürdürülebilir Enerji

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 • ENERJİ ETÜDÜ
 • ISO 50001 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU
  • ISO 50001 Temel eğitimi
  • Enerji Politika ve hedeflerinin belirlenmesi
  • Enerji performans göstergelerinin oluşturulması
  • Enerji referans çizgisinin tespiti
  • Enerji verilerinin toplanmasının planlanması
  • İlgili sistem dokümanlarının hazırlanması
 • VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP) GELİŞTİRME

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Katılımcı bir anlayış ile Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı aşağıdakileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

 • Tüm enerjilerin sürdürülebilir olmasını sağlayacak şekilde verimli teknolojilerin kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin eylemler
 • Eylem Planının tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik öneriler
 • Eylem Planının belirli aralıklarla izlenmesi, değerlendirilmesi ve performans yönetimine dair öneriler

KAZANIMLAR

 • Gelecek nesillere doğal bir çevre bırakma sorumluluğunu yerine getirme
 • Sürdürülebilir enerjiye erişim
 • Enerji verimliliği sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi
 • Sera Gazı Emisyonlarının azaltılması ile iklim değişikliği ile mücadele