ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır. Bu standart ile enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin ve daha sürdürülebilir enerji tüketiminin gerçekleştirilmesi, kurumlarda enerji verimliliğini sağlamak için sistematik uygulamalar geliştirilmesini hedefler.

MEVZUAT ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Ulusal Enerji Verimliliği Belgesi (2017-2023)
  • 3.2.2 Bina ve Hizmetler Sektörü
   • Belediye Hizmetlerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması Eylemi
    • ISO 50001 Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması
    • Enerji verimliliği biriminin oluşturulması
 • Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)
 • Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) (AB)
 • Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımları Analizi Protokolü (IEAP) (AB)
 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Yönetmelik

KAZANIMLAR

 • Enerji verimliliğinin kurum kültürüne kazandırılması
 • Enerji maliyetlerinde düşüş
 • Hizmet sunumunda verimlilik artışı
 • Enerji israf noktalarının belirlenmesi
 • Enerji tasarrufu
 • Kaynakların etkin kullanımı
 • Sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması
 • Karbon Ayak izinin düşürülmesi
 • İklim değişikliğinde hafifleme