Sera Gazı Hesaplama ve Envanter Hazırlama

MEVZUAT ve TEMEL DOKÜMANLAR
 • Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023)
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Rehberi (IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)
 • Sürdürülebilir Kentler Birliği Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salınımları Analiz Protokolü, (International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI International Local Government GHG Emissions Analysis Protocol, IEAP)
 • Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)
 • Sera Gazı Emisyonları için Küresel Protokol (GHG Protocol for Cities, GPC)
 • ISO 14064-1 Sera Gazları-Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikler
 • ISO 14064-2 Sera Gazları-Bölüm 2: Sera gazı emisyonu azaltımlarının veya giderilmesi iyileştirmelerinin miktarının belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması için proje düzeyinde rehberlik tarifi
SERA GAZI HESAPLAMASI ve ENVANTER RAPORU
 • ISO 14064 SERA GAZI EMİSYONLARI HESAPLANMASI TEMEL EĞİTİMİ
  • Sera Gazı Emisyon Kaynakları (Doğrudan, Dolaylı, Diğer Dolaylı Sera Gazları)
  • Sera Gazı Verileri Kalite Sınıfları (Tier1 – Tier2 – Tier3)
  • Sera Gazı Emisyonları Hesaplama Metodolojileri
  • Hesaplama Metodolojilerinin Seçimi
  • Sera Gazı Emisyonu Faktörlerinin Seçimi
  • Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması
  • Belirsizlik Hesabı
 • ISO 14064 YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
  • Sera Gazı Yönetim Politikası ve hedeflerin belirlenmesi
  • Temel Prosedürlerin mevcut kalite sistemiyle uyumlu olarak hazırlanması
  • Sera Gazları Envanter hesaplama algoritmasının kuruluşun ölçüm değerlendirme, muhasebe gibi kuruluşa özel şartlara göre hazırlanması
  • Sera gazı kalite planlarının hazırlanması (tesis ve emisyon unsuru bazında)
  • Envantere esas teşkil eden muhasebe kayıtlarının değerlendirilip işlenmesi
  • Toplam belirsizlik algoritmasının tespiti, hesaplanması ve gelecek yıllar için sistematiğin oluşturulması
 • SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASI
  • Sera gazı emisyonlarının azaltımı stratejilerine yönelik;
   • Uzun dönemli projeksiyonun ortaya konması
   • Hedef ve taahhütlerin belirlenmesi
   • Yönetim yapısı ve organizasyonel yapı önerilerinin sunulması