Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

 • Kurumsal Check-Up
 • GAP (Sistem Boşluk) Analizi
 • SWOT (GZFT) Analizi
 • PEST Analizi
 • Re-Organizasyon
 • Stratejik Plan
 • Performans Programı
 • İç Kontrol Sistemi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Etkin Kaynak Yönetimi
 • Kurumsal İletişim Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Kurum İçi İletişim
 • Süreç Geliştirme 
 • Kriz Yönetimi
 • Finansal Check-Up
 • Finansal Kaynak Tedarik