ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmış olup OHSAS 18001 Standardının yerini alan uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir.

MEVZUAT ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6331 sayılı İSG Kanunu
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

KAZANIMLAR

 • Mevzuata uyum
 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilmesine yardımcı sistematik yaklaşım
 • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı
 • İş kazalarının önlenmesi
 • Meslek Hastalıklarının önlenmesi
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşan görünen-görünmeyen maliyetlerin azalması
 • Çalışana verilen değerin göstergesi
 • Çalışanda motivasyon ve performans artışı
 • Olası risklerin değerlendirildiği ve kontrol altına alındığına dair güvence
 • Uluslararası Belge sahibi olmak