İklim Değişikliği Eylem Planları

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLAMADA İLK ADIM İklim Değişikliği Eylem Planları öncelikle sera gazı salımlarının belirlenmesini gerektirmektedir. Uluslararası standartlara göre sera gazı salımlarının hesaplanması ve envanterinin hazırlanması gerçekleştirilir. Bu envanter, salımların kayıt altına alınmasına ve belirlenen hedefler doğrultusunda azaltımın izlenmesine ve en nihayetinde salımların sebep olduğu iklim değişikliği ile mücadele için bir temel sağlamaktadır. Hesaplamalarda; WRI(World Resources Institute) tarafından yayınlanan GPC Yerel Sera Gazı Salımları Hesaplama ve Raporlama Küresel Protokol standardı ile IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Ulusal Sera Gazı Envanteri Kılavuzları ile Değerlendirme raporları baz alınır. Bununla beraber arzu edildiği takdirde Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) Ortak Raporlama Çerçevesi kapsamında da çalışmalarımız yürütülmektedir.
 • GPC SERA GAZI EMİSYONLARI HESAPLANMASI TEMEL EĞİTİMİ
  • Sera Gazı Emisyon Kaynakları
  • Sera Gazı Emisyonları Hesaplama Metodolojileri
  • Sera Gazı Emisyonu Faktörlerinin Seçimi
 • SERA GAZI EMİSYONYONLARI HESAPLAMA ve ENVANTER RAPORU
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANLARI (İDEP)
  1. SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİLERİNİN ORTAYA KONMASI
   • Uzun dönemli projeksiyonun ortaya konması
   • Hedef ve taahhütlerin belirlenmesi
   • İklim değişikliği ile mücadele ve uyum politika ve hedeflerinin belirlenmesi
   • Sera Gazı Azaltım Eylem planı için GGP (Greenhouse Gas Protocol) Sera Gazı Azaltım Standardı (Mitigation Goal Standard) baz alınır.
  2. ETKİ VE ETKİLENEBİLİRLİK ANALİZ RAPORU
   • İklim değişikliği kaynaklı risklerin belirlenmesi
   • Risklerden etkilenebilecek faaliyet, sektör ve grupların tespiti
   • İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapasitesinin belirlenmesi
  1. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI
  2. Katılımcı bir anlayış ile İklim Değişikliği Eylem Planı aşağıdakileri kapsayacak şekilde hazırlanır.
   • Sera gazı azaltım ve iklim değişikliği ile mücadele ve uyum eylemleri
   • Eylem Planının tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik öneriler
   • Eylem Planının belirli aralıklarla izlenmesi, değerlendirilmesi ve performans yönetimine dair öneriler
  KAZANIMLAR
 • Uluslararası yapılan anlaşmalar, ülkemizin bu çerçevede vermiş olduğu taahhütler ve daha fazlası gelecek nesillere doğal bir çevre bırakma sorumluluğunu yerine getirme
 • Kurumsal ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine olan olumsuz katkının asgari seviyeye indirilmesi
 • Belediye operasyonlarından kaynaklanan zararlı emisyonlar azaltılarak havanın temizlenmesi
 • Kentin iklimsel tehlikelere dirençli ve uyumlu hale gelmesi
 • Enerji verimliliği sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi
 • Ulusal ve uluslararası anlaşmalara uyum