Ortak Kalite Birimi Hizmeti (OKB)

Günümüzde kuruluşların, temel işlevi olmayan ancak kuruluş amacı ürün/hizmetleri üretmede etkin olan tali ama başat rol oynayan bazı konuları zaman, maliyet ve esneklik konusundaki avantajları dolaysıyla “dış kaynak kullanımı” giderek artmaktadır.

Buradan hareketle Enderun Kurumsal Danışmanlık OKB (Ortak Kalite Birimi) hizmeti sunmaya başlamıştır. OKB ile Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında kalite birimi tarafından yapılması ve takibi gerekli iş ve işlemleri sizin adınıza konusunda yetkin, deneyimli uzmanlar ve tetkikçiler eliyle yürütür.

Kazanımlar

  • Üst düzeyde deneyimli, uzman nitelikli personelleri “istihdam” zorlukları olmaksızın çalıştırabilecek,
  • Objektif bakış açısı sağlayacak,
  • Eksiksiz ve zamanında gerekli dokümantasyon revizyonu, eğitim, tetkik ve gözden geçirme toplantılarını yürütecek,
  • Mutat çalıştay ve toplantılar ile yönetim sistemlerinden azami fayda elde edilerek sürekli iyileştirme sağlanacak ve
  • Zaman, maliyet ve esneklik kazanacaksınız…