ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik etmek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak, tüketiciyi bilinçlendirmek, ürünlerin var olma süresince çevreye verdikleri etkilerini değerlendirerek zararlı ürünlerin elenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen uluslararası bir yönetim standardıdır. 

MEVZUAT ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Kyoto Protokolü
 • Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)
 • Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) (AB)
 • Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımları Analizi Protokolü (IEAP) (AB)
 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Yönetmelik

KAZANIMLAR

 • Çevresel etkilerin değerlendirilmesi
 • Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi ve/veya hafifletilmesi
 • Çevresel kirliliğin giderilmesi
 • Atıkların kaynağında azaltılması
 • Atık yönetimi
 • Mevzuata uyum
 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilmesine yardımcı sistematik yaklaşım
 • Çevre hassasiyeti ve bilincinin tesis edildiğine güvence
 • Uluslararası Belge sahibi olmak
 • İtibar