Karbon Ayak İzi Hesaplaması ve Düşürülmesi

ISO 14064, kuruluşların üretim, hizmet, yönetim vb. faaliyetleri sırasında ortaya çıkan sera gazı salınımlarının sayısal olarak ölçülmesi ve takip edilmesi için uyulması gereken kuralları gösteren ve yapılacak çalışmaların çerçevesini belirleyen kılavuzdur.

MEVZUAT ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Paris Anlaşması
 • Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) (AB)
 • Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımları Analizi Protokolü (IEAP) (AB)
 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Yönetmelik

KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA ve İZLEME

 • Sera Gazları; Ağırlıklı olarak CO2 salınımı (emisyonu) bulunduğundan diğer sera gazı emisyonları da CO2 eşdeğeri cinsinden ifade edildiğinden sera gazı emisyonlarına genellikle Karbon Salınımı denir.
 • Karbon Ayak İzi ise çok kabaca; üretilen toplam sera gazı emisyonlarının ürün-hizmet ya da kişi başına düşen kısmıdır.
 • Karbon Salınımları
  • Yerel Yönetimlerin Faaliyetlerine Yönelik Kurumsal Salınımlar
  • Kent Ölçeğindeki Salınımlar olarak ölçümlenir
 • Durağan Enerji, Ulaşım, Kaçak Salınımlar, Endüstriyel Süreçler, Atık parametrelerine ait miktarlar doğru emisyon faktörleriyle birlikte hesaplanır.
 • Baz hesaplama sonrası izlenir ve düşürülmesine yönelik aksiyonlar belirlenir.

KAZANIMLAR

 • Sera Gazı Salınımlarının azaltılması
 • Sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması
 • Karbon ayak izinin düşürülmesi
 • İklim değişikliğinde hafifleme
 • Gelecek neslin emanetine sahip çıkıldığını göstergesi
 • Ulusal ve Uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi